โปสเตอร์พยัญชนะไทย พร้อมแถบวัดส่วนสูง

  • 39 kr

ISBN :129-487-773-464-2โปสเตอร์พร้อมแถบวัดส่วนสูงใช้งานได้ 2 แบบ คือ ใช้ฝึกอ่านท่องจำ ก-ฮ   มีอ่านเสริมประกอบตัวพยัญชนะไทย พร้อมรูปภาพให้จำง่ายมากขึ้นมีสเก

I lager
Artikelnummer: 111
Dela
ISBN :129-487-773-464-2

โปสเตอร์พร้อมแถบวัดส่วนสูงใช้งานได้ 2 แบบ คือ ใช้ฝึกอ่านท่องจำ ก-ฮ   มีอ่านเสริมประกอบตัวพยัญชนะไทย พร้อมรูปภาพให้จำง่ายมากขึ้นมีสเกลวัดส่วนสูง  60 - 150 เซนติเมตร สีสันสดใส ถูกใจวัย Kids แผ่นกว้าง x ยาว : 34 x 99 เซนติเมตร