อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน

 • 59 kr

ทุกคนมีความเสี่ยง เบาหวาน ทั้งจากพันธุกรรม สรีระ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ปรับ พฤติกรรมลดความเสี่ยงเบาหวานตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเชื่อเถอะคุณทำได้อยู่อย

I lager
Artikelnummer: 94
Dela

ทุกคนมีความเสี่ยง เบาหวาน ทั้งจากพันธุกรรม สรีระ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ปรับ พฤติกรรมลดความเสี่ยงเบาหวานตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเชื่อเถอะคุณทำได้

อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเบาหวานประเภทที่ 2 สาเหตุ อาการ และเน้นลงไปที่ผู้หญิง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชาย ทั้งเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนผู้หญิง การตั้งครรภ์     ถ้าผู้หญิงรู้จักเบาหวาน ย่อมสามารถเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวจากเบาหวานได้เพราะผู้หญิงคือคนคุมครัวของบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ได้เพื่อป่้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในทารก ลดความผิดปกติของทารก ทุกคนมีความเสี่ยง "เบาหวาน" ทั้งจากพันธุกรรม สรีระและพฤติกรรมการใช้ชีวิต "ปรับ" พฤติกรรม ลดความเสี่ยงเบาหวานตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

สารบัญ : อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน


  • รู้จักและเข้าใจโรคเบาหวาน
  • เป็นเบาหวานแล้วเสี่ยงกับอะไรบ้าง
  • ผู้หญิงกับเบาหวาน
  • รู้จักโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • เด็กกับเบาหวาน
  • ผู้หญิงกับการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
  • ภาคผนวก
  • ประวัติคณะผู้เขียน


เนื้อหาปกหลัง : อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน

ในบรรดากลุ่มโรค NCDs ( Non-communicable Diseases) อาจกล่าวได้ว่า "เบาหวาน" เป็นโรคที่มีความรุนแรงเป็นอันดับต้นๆ และเป็นประตูนำไปสู่โรคหรือภาวะแทรกซ้อนมากมาย เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต ปลายประสาทเสื่อม จอตาเสื่อม ไตเสื่อม รวมถึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนทั่วโลกมาหลายสิบปี ที่น่าสนใจคือ "ผู้หญิง" มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงไทย ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชาย ได้แก่ สรีระที่มีไขมันมากกว่า ความอ้วน หากผู้หญิงได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถป้องกันตัวเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากเบาหวานได้

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดทำ หนังสือเรื่อง อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวานขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรคเบาหวาน อาการ โรคแทรกซ้อน การรักษา การควบคุมเบาหวาน อย่างครบถ้วน หยุดเบาหวาน หยุดพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ควรอ่าน แต่คนรักสุขภาพคนต้องอ่าน ถ้าไม่อยากถูกเบาหวานเล่นงาน

 • บาร์โค้ด : 9786161821920